Neste aktiviteter

ons aug 19 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons aug 26 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons sep 02 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons sep 09 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

lør sep 12 @08:00 - 10:00PM
Bøddelen

ons sep 16 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons sep 23 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

Nyhetsbrev


Motta nyhetsbrev fra
Vågsbygd Seilforeing

  

Styrets forslag til Dagsorden

Ref. Seilforeningens lov § 16

 1. Telling av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen*
 6. Godkjenne saklisten **
 7. Godkjenne forretningsorden**
 8. Behandle seilforeningens årsberetning
 9. Behandle seilforeningens regnskap, styrets økonomiske   beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning]
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Vedta seilforeningens budsjett
 13. Behandle seilforeningens organisasjonsplan
 14. Gjennomføre valg
 15. Eventuelt

* eller vurdere om Årsmøtet kan gjennomføres

**eller foreta endringer i denne

 ______________________________________________________________

Noter til dagsorden

 

Sak 8 - Årsberetning

Styrets årsberetning

fremlegges av nestleder Jesper Magnussen.

 

Sak 9 - Regnskap og revisors beretning

Regnskap fremlegges av kasserer Carl Erik Moe.

Revisorers beretning fremlegges av Ove Mæland

 

Sak 10 - Innmeldte saker til behandling

# Saksinnhold Fil Fremlegg 
10.1  

Styrets forslag til regler for utleie av båtplasser og båtoppstillingsplasser

10-1 Geir Tufteland
10.2

Styrets forslag til Organisasjonsplan

10-2 Jesper E. Magnussen
10.3

Endring av styresammensetning - antall styremedlemmer. og varamedl.

10-3 Bjørn Stien
10.4

Priser på utleie av huset - orienteringssak

10-4            Ronny Rognhaugen

 

Sak 12 - Budsjett

Styrets forslag til strategi og budsjett fremlegges av kasserer Carl Erik Moe

 

Sak 13 - Organisasjonsplan 

Jf. sak 10.3 og 10.4

Årsmøtets valg av løsning

 

Sak 14 - Valg

Innstilling fra Valgkomiteen.

Åpning for benkeforslag

Valg

 

Våre sponsorer

Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5