Neste aktiviteter

ons aug 12 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons aug 19 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons aug 26 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons sep 02 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons sep 09 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

lør sep 12 @08:00 - 10:00PM
Bøddelen

ons sep 16 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

ons sep 23 @15:00 - 10:00PM
Onsdagsregatta

Nyhetsbrev


Motta nyhetsbrev fra
Vågsbygd Seilforeing

Resultat

Styrets forslag til vedtak ( se nedenfor) ble støttet enstemmig av de 12 fremmøtte.

Referat: her   

 

 

Innkalling

Det innkalles til Ekstraordinært Årsmøte i Vågsbygd Seilforening - på Bredalsholmen onsdag 1. november kl. 19.00.

Hovedsaken blir finansiering av planlagt flytebygge-anlegg for små og mellomstore regattabåter uten innenbordsmotor. Styret vil legge frem et forslag til løsning som innebærer realisering av anlegget våren 2018.

Andre regulære årsmøtesaker, som valg av styre og komiteer, legges til det ordinære årsmøtet i februar 2018.

Styret

 

Forslag til vedtak

For finansiering av flytebrygger, med kalkulert kostnad lik NOK 500.000, vil styret - i tillegg til allerede bevilgede NOK 350 000
(jfr. årsmøtevedtak av 15.03.2017) - disponere inntil NOK 150 000 av driftsinntektene i 2018 til formålet.

Denne disponering av NOK 150 000 vil av styret bli implementert i VSF sitt budsjett for 2018, og vedtaket vil således binde det ordinære årsmøte til å vedta denne posten.

Styret

 

Utfyllende informasjon

- Dersom anlegget skal etableres i 2018, må det settes i bestilling innen utengangen av november 2017

- Foreningens lov (ihht. NIFs lovmal) forhindrer oss fra å ta opp lån med sikkerhet i huset.

- Kostanden for Service-brygga (NOK 140 000), som ble renovert i 2017, ble dekket over driften.

- Etablering av et nytt bryggeanlegg vil presumtivt generere betydelige ekstrainntekter for foreningen hvert år. Flere medlemmer har tegnet seg som leietagere, hver plass med leie pålydende NOK 4-5000 

- Dedikerte Sponsor midler for brygge-anlegget antas å kunne bli opp mot NOK 50 000,-  i 2018

 

.

 

 

 

Våre sponsorer

Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5