Styret, valgt på Årsmøtet 13.02.2019:

  

Verv                   

Etternavn

Fornavn

Tlf

 
         
Leder
Tufteland
Geir
90 732 279 
 
Nestleder
Magnussen
Jesper
465 44 110
 
Kasserer
Moe
Carl Erik          
971 28 924
 
Sekretær
Rognhaugen      
Ronny
979 70 158
Styremedlem
Amtedal
Gunnar
926 26 515
 
Leder av Husstyret    
Pettersen
Ole Inge
952 16 994
 
Styremedlem
Jensen
Bjørn Einar
959 38 377 
 **
1. varamedlem
Lynne 
Erling
 
 ***
 
Børresen
Erik
   ****
         
*) Valgt som styremedlem på Årsmøtet. Tiltrådte som sekretær 4.12.2019
**) Valgt som 1. varamedlem på Årsmøtet. Tiltrådte som styremedlem 4.12.2019
***) Valgt som 2. varamedlem på Årsmøtet. Tiltrådte som 1. varamedlem 4.12.2019
****) Valgt som sekretær på Årsmøtet. Trakk seg fra styret 22.11.2019