Styret, valgt på Årsmøtet 12.02.2020:

  

Verv                   

Etternavn

Fornavn

Tlf

 
         
Leder
Stien
Bjørn
901 62851
 
Nestleder
Magnussen
Jesper
465 44 110
 
Kasserer
Webb
Inger Stålesen  
934 29566
 
Sekretær
Børresen
Erik 922 69324