Resultat

Styrets forslag til vedtak ( se nedenfor) ble støttet enstemmig av de 12 fremmøtte.

Referat: her   

 

 

Innkalling

Det innkalles til Ekstraordinært Årsmøte i Vågsbygd Seilforening - på Bredalsholmen onsdag 1. november kl. 19.00.

Hovedsaken blir finansiering av planlagt flytebygge-anlegg for små og mellomstore regattabåter uten innenbordsmotor. Styret vil legge frem et forslag til løsning som innebærer realisering av anlegget våren 2018.

Andre regulære årsmøtesaker, som valg av styre og komiteer, legges til det ordinære årsmøtet i februar 2018.

Styret

 

Forslag til vedtak

For finansiering av flytebrygger, med kalkulert kostnad lik NOK 500.000, vil styret - i tillegg til allerede bevilgede NOK 350 000
(jfr. årsmøtevedtak av 15.03.2017) - disponere inntil NOK 150 000 av driftsinntektene i 2018 til formålet.

Denne disponering av NOK 150 000 vil av styret bli implementert i VSF sitt budsjett for 2018, og vedtaket vil således binde det ordinære årsmøte til å vedta denne posten.

Styret

 

Utfyllende informasjon

- Dersom anlegget skal etableres i 2018, må det settes i bestilling innen utengangen av november 2017

- Foreningens lov (ihht. NIFs lovmal) forhindrer oss fra å ta opp lån med sikkerhet i huset.

- Kostanden for Service-brygga (NOK 140 000), som ble renovert i 2017, ble dekket over driften.

- Etablering av et nytt bryggeanlegg vil presumtivt generere betydelige ekstrainntekter for foreningen hvert år. Flere medlemmer har tegnet seg som leietagere, hver plass med leie pålydende NOK 4-5000 

- Dedikerte Sponsor midler for brygge-anlegget antas å kunne bli opp mot NOK 50 000,-  i 2018

 

.

 

 

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Postadresse:

Vågsbygd Seilforening
Boks 5625 Voiebyen
4677 Kristiansand

Kontakt:

Telefon: 38 08 79 49
Generelle henvendelser: post@vsf.no
Påmelding til kurs: post@vsf.no

 
Innhold © Vågsbygd Seilforening - Webdesign © 2013-2020 av Web Norge
Logg inn/ut | Søk i websidene