Vågsbygd seilforening, org.nr 995 519 097, Stiftet 1986

 

 

 

Lov for Vågsbygd seilforening, oppdatert 12.2.2020. 

NIF

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. Disse endringene er innarbeidet i Lov for Vågsbygd seilforening, gyldig fom 1. januar 2020

 Brevet fra NIF her

Alle endringene i lovmal som ble vedtatt på Idrettstinget i 2019 sees her

 

Prosess i VSF november-desember 2019 

Styret i VSF vedtok på ekstraordinært styremøte 4. desember vedtatt at endringene i lovmalen innarbeides i Lov for Vågsbygd seilforening. Medlemmer ble deretter informert om Idrettstingets endringer i lovmal og NIFs brev med om krav av endringer i alle idrettslags lover. Det ble invitert til kommentarer fra medlemmer med svarfrist 27. desember. Det kom en kommentar som styret behandlet og besvarte, med mulighet for å gi tilsvar før den nye loven trådte i kraft. Det kom ingen ytterligere kommentar på styrets tilsvar.

 ______________________________________________________________

 

Seilforeningen tidligere Lov - for perioden 11. mars 2015  til 1. januar 2020

Det ble under Årsmøtet 4. februar 2015 vedtatt at Seilforeningen skal erstatte vedtektene med en ny lov - basert på Norges Idrettsforbunds Lovnorm.

Det var mer enn 2/3 flertall for at noen tilføyninger og presiseringer skulle innarbeides i lovnormen. Se referat fra Årsmøtet for angivelse av disse. Endringene er nå godkjent av Idrettskretsen. Den nye loven gjelder fom. 11. mars 2015.

Utgått Lov, lov for perioden 11. mars 2015-1. januar 2020:  Lov for Vaagsbygd Seilforening - 2015.pdf

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Postadresse:

Vågsbygd Seilforening
Boks 5625 Voiebyen
4677 Kristiansand

Kontakt:

Telefon: 38 08 79 49
Generelle henvendelser: post@vsf.no
Påmelding til kurs: post@vsf.no

 
Innhold © Vågsbygd Seilforening - Webdesign © 2013-2020 av Web Norge
Logg inn/ut | Søk i websidene